Списание Moda Декември 2021-Януари 2022

Отразяване на изложбата в сп. Мода