NEDA NACHEVA

Изкуството и любовта са най-големите дарове, които човек може да си подари, 

и на хората, които цени!