Живерни – раят на Моне

Живерни – раят на един творец, който иде да ни докаже, че рая сами си го създаваме. Дълго време ми стоеше на ниво мечта да посетя къщата на Клод Моне в Живерни, но никога не беше на ниво план за действие. Провокирана от една добра кауза да зарадвам приятелка за рождения й ден във Версай, всевишния ми върна това добро в нейно лице за да прекараме този ден в Живерни. Това пък идва да ни докаже, че правейки добро, винаги ни се връща десетократно.

И следвайки линията на поведение, Париж ме провокира да осъществя изложба, а Живерни ме вдъхнови да пожелая собствена къща с ателие и зеленина.

Противно на мнението, че художниците са живели в нищета, Клод Моне е имал възможността да живее и рисува в охолство и то в доста интересен интериорен стил. Бидейки запален по градинарството почти колкото по рисуването се заема да създаде градина, която претворява представата му за красота. В нея именно се вижда как успява да създаде и в тази си творба перспектива, симетрия и цветове. Събира редки видове, които да радват очите му и като следствие да вдъхновяват творческите му търсения и постигане на онази пъстрота, коята е характерна за неговата палитра.

Любимата му част, Водната градина, езерото, където Моне повече от двадесет години намира своето вдъхновение. Стотиците водни лилии излезли на платната, където самия той търси отражението на границата между реалноста и нереалното…